Reklamacje

1. W przypadku reklamacji prosimy o przesłanie informacji o reklamowanym towarze na adres Sprzedającego na adres e-mailowy: kontakt@krolestwocukierkow.pl lub na adres: Królestwo Cukierków Plamen Nikolov, ul.Sołtysowska 12F/69, 31-589 Kraków

2. Adres do zwrotu: 

     Królestwo Cukierków Plamen Nikolov
     ul.Sołtysowska 12F/69
     31-589 Kraków
     Tel. 692 761 376

3. Czas na reklamację z tytułu rękojmi: do daty minimalnej trwałości towaru umieszczonej na opakowaniu. Rękojmia jest wyłączona dla przedsiębiorców.

4. Do zgłoszenia / zwrotu należy załączyć pismo reklamacyjne zawierające: dane klienta, kopię dowodu zakupu, informację dotyczącą stwierdzonej wady produktu oraz datę minimalnej trwałości znajdującą się na reklamowanym produkcie. Reklamacje rozpatrujemy w ciągu 14 dni od momentu otrzymania pisma reklamacyjnego.

5.  Przykładowy formularz reklamacji dostępny jest tutaj.

6. Dodatkowe informacje: 

• Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadamiania sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową (DzU z 24.02.2003 r. nr 31, poz. 258). Jako podstawową zasadę przyjęto konieczność niezwłocznego zawiadomienia sprzedawcy o niezgodności towaru z umową, nie później niż: 

W przypadku towaru paczkowanego - w terminie 3 dni od otwarcia opakowania.