Zwroty i wymiany

ODSTĄPIENIE OD UMOWY - najważniejsze informacje: 

 1. W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny należy w ciągu 14 dni od otrzymania towaru przesłać do Sprzedającego informację o odstąpieniu drogą mailową na adres: kontakt@krolestwocukierkow.pl lub na adres: 
   
  Królestwo Cukierków Plamen Nikolov 
  ul.Sołtysowska 14F/69, 
  31-589 Kraków 
  Polska (tel. 692 761 376) 
   
 2. Do wysłania informacji można wykorzystać przykładowy formularz zwrotu dostępny tutaj 
    
 3. Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa KUPUJĄCY. Produkt powinien być wysłany w sposób zapewniający bezpieczeństwo wysyłanego towaru.  
   
 4. Zgodnie z prawem konsumenckim niektóre produkty nie są objęte prawem odstąpienia od umowy bez podania przyczyny (możliwością zwrotu). Dotyczy to między innymi następujących produktów: 
   

"Produkty dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie  zostało otwarte po dostarczeniu." 

 Nasze produkty można zwrócić tylko, gdy plomby zabezpieczające karton z okienkiem nie zostały naruszone, a w przypadku innych produktów naruszeniu nie uległy opakowania jednostkowe i ich zamknięcia.   

 1. Po otrzymaniu nienaruszonego produktu oraz wszelkich niezbędnych informacji, wszystkie otrzymane za niego płatności, w tym poniesione koszty dostawy, zostaną niezwłocznie (najpóźniej w ciągu 14 dni) zwrócone zamawiającemu. 

Niestety w przypadku, jeżeli opakowanie zostało otwarte (o czym świadczy naruszenie plomb zabezpieczających karton z okienkiem lub zamknięć pozostałych opakowań) nie będziemy mogli uznać zwrotu towaru ze względów higienicznych. 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

            W myśl art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) mają Państwo prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni. Każdemu Klientowi będącemu Konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik. 

            Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta m. in. w sytuacji:

 1. o świadczenie usług, gdy przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną      zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo            odstąpienia od umowy;
 1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad    którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed            upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,            wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu           jego zindywidualizowanych potrzeb;
 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu       lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym   opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na          ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało   otwarte po dostarczeniu;
 1. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze   względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

            Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze oświadczenia wysłanego do nas drogą pocztową lub drogą elektroniczną na wskazane wyżej adresy do korespondencji.

            Aby złożyć oświadczenie co do odstąpienia od umowy mogą Państwo skorzystać
z udostępnianego przez nas wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu internetowego. Skorzystanie z wzoru formularza nie jest obowiązkowe i w żaden sposób nie wpływa na samą realizację prawa do odstąpienia od umowy.

            Do zachowania terminu 14 dniowego wystarczy wysłanie oświadczenia Klienta
o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

Skutki odstąpienia od umowy:

            Gdy Klient odstąpi od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony wówczas z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły sobie nawzajem podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwracamy Państwu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w naszym Sklepie internetowym).

            Sklep internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania od Klienta Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

            Prosimy o odesłanie Towaru na podany wyżej adres nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo drogą listowną czy to drogą elektroniczną o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany również, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

            Informujemy, iż będą Państwo zobowiązani ponieść bezpośrednie koszty związane ze zwrotem Towaru.